Líkinda- og tölfræði fyrir náttúrufræðibraut

Einingafjöldi: 4
Þrep: 3
Forkröfur: STÆR3HP07 eða STÆR3HX07
Helstu efnisþættir eru líkindarúm, skilyrt líkindi, óháðir atburðir, hagnýting líkindareiknings í erfðafræði, slembistærðir, dreififöll, líkindaföll, þéttleikaföll, væntigildi, fervik, staðalfrávik, strjálar og samfelldar líkindadreifingar, tveggja breytu slembistærðir, óháðar slembistærðir og samfylgni. Aðaláhersla áfangans er á dæmareikning, afleiðslukerfi og röksemdafærslu stærðfræðinnar, m.a. með sönnunum á reglum í námsefninu. Einnig verður lögð áhersla á rétta notkun stærðfræðitákna og skipulagða framsetningu.

Þekkingarviðmið

 • slembitilraunum, atburðum, líkindum og líkindarúmum
 • frumsendum Kolmogorovs
 • fyllilíkindum og samlagningarreglum fyrir tvo og þrjá atburði
 • skilyrtum líkindum, lögmáli fyrir heildarlíkindum og reglu Bayes
 • óháðum atburðum
 • hagnýtingu líkindareiknings í erfðafræði
 • líkindafræðilegum sönnunum í erfðafræði
 • slembistærðum, dreififöllum, líkindaföllum, þéttleikaföllum og hlutfallsmarki
 • væntigildi, fervikum og staðalfrávikum
 • ýmsum líkindadreifingum
 • sambandi milli líkindadreifinga
 • meginreglum stærðfræðilegrar framsetningar námsefnisins
 • skilgreiningum helstu hugtaka og sönnunum reglna í námsefninu

Leikniviðmið

 • finna líkindi á atburði og skilyrt líkindi með aðstoð margföldunarreglu, reglum um fjölda umraðana og samantekta og skilgreiningu og reglum um skilyrt líkindi
 • setja upp líkindarúm
 • segja til um hvort atburðir séu óháðir
 • finna líkindi og skilyrt líkindi í erfðafræði
 • finni útkomurúm, myndmengi og líkindafall slembistærða
 • skipta á milli dreififalls og líkinda- eða þéttleikafalls og finna hlutfallsmörk
 • finna væntigildi, fervik og staðalfrávik fyrir slembistærðir
 • vinna með ákveðnar líkindadreifingar
 • geta nálgað eina dreifingu með annarri
 • setja námsefnið fram skv. meginreglum stærðfræðilegrar framsetningar

Hæfnisviðmið

 • skrá lausnir sínar skipulega og útskýra þær skilmerkilega í mæltu máli
 • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna og geta valið aðferð sem við á hverju sinni
 • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau
 • átta sig á og gera greinarmun á nauðsynlegum og nægjanlegum skilyrðum fyrir lausnum verkefna
 • beita gagnrýninni hugsun og sýna áræði, frumkvæði og innsæi við lausn yrtra verkefna
 • leysa þrautir með skipulegum leitaraðferðum og uppsetningu jafna
 • klæða yrt verkefni í stærðfræðilegan búning, leysa það og túlka lausnina í samhengi við upphaflegt verkefni
 • fylgja og skilja röksemdir í mæltu máli og texta, þar með taldar sannanir í námsefni
 • geti beitt einföldum samsettum röksemdum
 • geti rakið sannanir í námsefninu og greint hvenær röksemdafærsla getur talist fullnægjandi sönnun
Nánari upplýsingar á námskrá.is