félagssálfræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: Íslenska á öðru þrepi, enska á öðru þrepi.
Í áfanganum verður fjallað um hvernig einstaklingar geta haft áhrif á hegðun hvers annars, tilfinningar, skoðanir og viðhorf. Hlutverk og máttur auglýsinga á einstaklinginn og samfélagið verða skoðuð. Notast verður við hugtök félagssálfræðinnar og skynfræðinnar auk hugtaka úr öðrum fræðum. Hugað verður að nýmiðlum og netheimum. Að auki verður aðferðafræði félagssálfræðinnar kynnt.

Þekkingarviðmið

 • meginstraumum í kenningum félagsálfræðinnar
 • mikilvægi þess að beita vísindalegum aðferðum við rannsóknir
 • helstu hugtökum félagssálfræðinnar
 • mikilvægi góðs siðferðis við rannsóknir

Leikniviðmið

 • beita grunnhugtökum félagssálfræðinnar
 • lesa og tengja rannsóknarniðurstöður og kenningar
 • skoða samhengi félagssálfræðinnar við aðrar vísindagreinar
 • beita rannsóknaraðferðum á ýmis rannsóknarefni
 • tjá kunnáttu sína í ræðu og riti

Hæfnisviðmið

 • tjá sig á gagnrýninn hátt um afmarkaða efnisþætti félagssálfræðinnar
 • finna raunhæfar lausnir á mismunandi viðfangsefnum
 • sækja þekkingu úr öðrum greinum til aukins skilnings á viðfangsefninu og yfirfæra þekkingu á aðrar greinar til þess að sjá fræðilegt samhengi
 • geta tekið gagnrýna afstöðu til samfélagslegra álitamála er snúa að félagssálfræðinni
 • sýna sjálfstæði og ábyrgð í vinnubrögðum
 • geta metið eigið vinnuframlag og annarra
 • afla, meta og nota heimildir á viðurkenndan hátt
 • sjá félagsleg hugðarefni út frá kenningarlegum sjónarhornum félagssálfræðinnar
Nánari upplýsingar á námskrá.is