Byrjunaráfangi

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Forkröfur: engar
Áfanginn er byrjunaráfangi og megináhersla er lögð á að nemendur tileinki sér undirstöðuatriði tungumálsins. Nemendur fá innsýn í menningu og staðhætti Þýskalands, Sviss og Austurríkis og kynnast samskiptavenjum og siðum í samanburði við Ísland. Strax frá upphafi eru nemendur þjálfaðir í færniþáttunum tali, hlustun, ritun og lesskilningi. Áhersla er lögð á framburð, grunnatriði málnotkunar og uppbyggingu orðaforða sem tengist nemandanum og hans nánasta umhverfi. Nemendur þjálfast í sjálfstæðum vinnubrögðum og tileinka sér árangursríka námstækni.

Þekkingarviðmið

 • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að ná leikni- og hæfnimarkmiðum áfangans
 • grundvallarþáttum þýska málkerfisins
 • framburðarreglum og tónfalli
 • þýskumælandi löndum og fengið innsýn í menningu, samskiptavenjur og siði þeirra

Leikniviðmið

 • skilja talað mál um kunnugleg efni þegar talað er hægt og skýrt
 • fylgja einföldum fyrirmælum og skilja helstu kveðjur og kurteisisávörp
 • lesa einfalda texta sem innihalda algengan orðaforða sem tengist honum, umhverfi hans og áhugamálum
 • taka þátt í einföldum samræðum um efni sem hann þekkir eða hefur áhuga á og beita kurteisis- og málvenjum við hæfi
 • segja á einfaldan hátt frá sjálfum sér, fjölskyldu sinni og atburðum daglegs lífs með því að beita orðaforða og framburði á sem réttastan hátt
 • skrifa stuttan, einfaldan texta um sjálfan sig og sitt nánasta umhverfi, fyllt út einföld eyðublöð, skrifað póstkort o.fl.

Hæfnisviðmið

 • greina einfaldar upplýsingar í mæltu máli
 • rita þýsku á einfaldan hátt eftir því sem við á hverju sinni
 • taka þátt í einföldum samræðum um kunnugleg efni
 • tileinka sér meginefni í einföldum textum um daglegt líf og atburði og vinna úr þeim á mismunandi hátt eftir því hver tilgangur með lestrinum er hverju sinni
 • átta sig á meginmun á samskiptavenjum og siðum á Íslandi og í þýskumælandi löndum
 • leysa úr viðfangsefnum áfangans, einn eða í samstarfi við aðra
 • meta eigið vinnuframlag og framfarir í málinu
 • nota kunnáttu sína sér til gagns og ánægju og hafa löngun til að læra meira
Nánari upplýsingar á námskrá.is