Þýska 2

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Forkröfur: ÞÝSK1AA05
Viðfangsefni undanfarans eru rifjuð upp og sett í nýtt samhengi. Menningu, staðháttum og siðum þýskumælandi landa er fléttað inn í kennsluna og lögð áhersla á viðeigandi samskiptavenjur. Nemendur eru áfram þjálfaðir í færniþáttunum tali, hlustun og ritun ásamt lesskilningi. Orðaforði er aukinn og ný málfræðiatriði þjálfuð. Gerðar eru meiri kröfur en áður um sjálfstæð vinnubrögð og árangursríka námstækni.

Þekkingarviðmið

 • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að ná hæfnimarkmiðum áfangans
 • grundvallarþáttum þýska málkerfisins
 • framburðarreglum og tónfalli
 • menningu og siðum í þýskumælandi löndum
 • samskiptavenjum og mismunandi notkun málsins eftir aðstæðum

Leikniviðmið

 • skilja einfaldar setningar, spurningar og upplýsingar sem tengjast daglegum athöfnum hans
 • skilja einfaldar leiðbeiningar og fyrirmæli
 • skilja stutta texta þar sem sagt er frá daglegu lífi, atburðum og tilfinningum eða óskað er eftir upplýsingum
 • greina lykilatriði í stuttum textum, blaða- og tímaritsgreinum
 • afla sér einfaldra, hagnýtra upplýsinga
 • lýsa reynslu eða skoðun sinni og tjá tilfinningar sínar
 • koma með uppástungur, afsaka sig og biðja leyfis
 • spyrja og svara einföldum spurningum um liðna atburði
 • skrifa einfaldan texta um efni sem hann þekkir
 • skrifa einföld persónuleg bréf, stuttar frásagnir og greina frá liðnum atburðum

Hæfnisviðmið

 • hlusta á og fara eftir leiðbeiningum, skilaboðum og tilkynningum sem tengjast daglegum athöfnum og bregðast rétt við
 • leysa úr viðfangsefnum einn eða í samstarfi við aðra
 • tileinka sér meginefni í textum um daglegt líf og atburði, ásamt textum um menningarleg málefni
 • takast á við tilteknar aðstæður í samskiptum og beita viðeigandi mál- og samskiptavenjum
 • miðla á einfaldan hátt eigin þekkingu, skoðunum og tilfinningum sem og persónulegri reynslu
 • skrifa um málefni og atburði byggða á persónulegri og ímyndaðri reynslu
 • skipuleggja nám í áfanganum og námsaðferðir við hæfi
 • meta eigið vinnuframlag og framfarir í þýskunáminu
 • sýna aga, metnað, sjálfstæð vinnubrögð, jákvæðni og trú á eigin getu
Nánari upplýsingar á námskrá.is