Þýska 4

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: ÞÝSK1CC05
Í þessum fyrsta áfanga á 2. þrepi er byggt markvisst á þeirri kunnáttu sem nemendur hafa nú þegar tileinkað sér. Enn er lögð áhersla á að efla menningarvitund þeirra og þekkingu á staðháttum og siðum þýskumælandi landa. Áfram er unnið með alla færniþættina með aukinni áherslu á munnlega tjáningu. Textar verða lengri og þyngri og unnið er með ákveðin þemu og mismunandi textaform, hljóð- og myndefni. Nemendur auka orðaforða sinn og færni. Gerðar eru auknar kröfur um sjálfstæð vinnubrögð og árangursríka námstækni.

Þekkingarviðmið

 • mannlífi, menningu og siðum í þýskumælandi löndum með áherslu á líf ungs fólks og geta tengt það eigin reynslu
 • samskiptavenjum og mismunandi notkun málsins eftir aðstæðum
 • ólíkum textagerðum, s.s. rauntextum, bókmenntatextum, smásögum, kvikmyndum og hlustunarefni
 • grundvallarþáttum þýska málkerfisins
 • formgerð og uppbyggingu texta og muninum á töluðu og rituðu máli
 • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að ná hæfnimarkmiðum áfangans

Leikniviðmið

 • skilja talað mál um kunnugleg efni og greina aðalatriði í fjöl- og myndmiðlum þegar fjallað er um afmörkuð málefni
 • lesa margs konar gerðir texta og vinna úr þeim á mismunandi hátt eftir því hver tilgangur með lestrinum er hverju sinni
 • afla sér hagnýtra upplýsinga, taka þátt í samræðum um afmörkuð undirbúin efni og um efni sem hann þekkir
 • segja frá á skýran hátt og halda stutta kynningu á undirbúnu efni með því að beita framburði og málnotkun á sem réttastan hátt
 • skrifa styttri samfelldan texta, t.d. samantekt úr kvikmynd og ýmsum textum
 • nota upplýsingatækni og hjálpargögn, svo sem orðabækur, við ritun texta

Hæfnisviðmið

 • skilja daglegt mál, s.s. samræður svo og fjölmiðlaefni sem hann þekkir og til að bregðast rétt við
 • fjalla á nokkuð ítarlegan hátt, munnlega og skriflega, um efni sem hann hefur kynnt sér og tjá eigin skoðanir og persónulega reynslu þar sem hugmyndaflug getur fengið að njóta sín
 • skrifa ýmiss konar texta og geta fylgt þeim ritunarhefðum sem eiga við í hverju tilviki fyrir sig
 • beita viðeigandi mál- og samskiptavenjum og leysa úr málum sem upp geta komið
 • tileinka sér efni mismunandi texta og geta dregið ályktanir um efni þeirra
 • leysa úr viðfangsefnum einn eða í samstarfi við aðra
 • meta eigið vinnuframlag og framfarir í þýskunáminu
 • sýna aga, metnað, sjálfstæð vinnubrögð, jákvæðni og trú á eigin getu
Nánari upplýsingar á námskrá.is