Byrjunaráfangi í sögu

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: Menningarlæsi
Hér er um að ræða söguáfanga fyrir raungreina- og náttúrufræðibrautir. Fjallað verður um grunnþætti og verklag sögunnar sem fræðigreinar og námsgreinar. Mannkyns- og Íslandssaga verður rakin frá upphafi til líðandi stundar. Reynt verður að varpa ljósi á þá samfélagsþróun sem orðið hefur á sviði stjórnmála, búsetu, atvinnu- og efnahagslífs, aðallega í vestrænum samfélögum.

Þekkingarviðmið

 • helstu aðferðum sögu sem fræðigreinar og námsgreinar
 • upphafi fræða, vísinda og stjórnmála
 • sögu Vesturlanda í grófum dráttum
 • helstu persónum sem hafa mótað söguna
 • helstu atburðum sem hafa haft áhrif á þróun samfélaga
 • mikilvægi gagnrýninnar hugsunar

Leikniviðmið

 • greina orsakir og afleiðingar sögulegra atburða
 • afla sér heimilda um tiltekin viðfangsefni sögunnar
 • lýsa samskiptum ríkja og þjóðfélagshópa
 • lesa sagnfræðilega texta

Hæfnisviðmið

 • bera saman nútíð og fortíð
 • meta gildi og áreiðanleika heimilda, frásagna og sögulegra skýringa
 • draga lærdóm af sögulegum mistökum
 • skilja hvernig nútímasamfélög byggjast á fortíðinni
 • lesa og túlka kort, myndir og texta
 • afla sér upplýsinga með margvíslegum hætti og í ólíkum upplýsingamiðlum
 • stunda sjálfstæð og fræðileg vinnubrögð við umfjöllun sögulegra viðfangsefna
 • tengja sögu við aðrar fræðigreinar
 • fjalla um söguleg viðfangsefni með viðurkenndum aðferðum og kynna niðurstöður sínar á skipulegan hátt í ræðu og riti, t.d. í ritgerð og/eða fyrirlestri
Nánari upplýsingar á námskrá.is