Lokaverkefni á mála- og menningarbraut

Einingafjöldi: 4
Þrep: 3
Forkröfur: MENN2TU04
Áfanginn er lokaverkefnisáfangi á málabraut þar sem nemendur vinna alla önnina, undir leiðsögn kennara, að verkefni sem þeir hafa valið. Nemendur fá þjálfun í þeim fræðilegu vinnubrögðum sem tíðkast við úrvinnslu lokaverkefna. Þeir vinna undir leiðsögn kennara á sjálfstæðan hátt sem krefst frumkvæðis, sköpunar og ábyrgðar á eigin námi. Verkefnið skiptist í skapandi hluta og fræðilegan hluta. Nemendur velja á hvaða tungumáli þeir ætla að vinna skapandi hlutann. Fræðilegi hlutinn er ritgerð sem unnin er á íslensku út frá rannsóknarspurningu sem nemandi hefur ákveðið í samráði við kennara. Í stað þess að vinna skapandi og fræðilegan hluta má einnig vinna eingöngu að rannsóknarritgerð. Haldin er ráðstefna í loka annar þar sem nemendur kynna verkefni sín.

Þekkingarviðmið

 • fjölbreyttum orðaforða til að geta táð skoðanir sínar og rökstutt þær
 • ritgerðarsmíð og heimildavinnu og getur beitt þeirri þekkingu þar sem við á
 • helstu hugtökum sem tengjast gerð heimildaritgerða
 • orðaforða og þekkingu í erlendu tungumáli sem nýtist til frekara náms eða í tengslum við sérþekkingu, krefjist hún þess

Leikniviðmið

 • nota fræðileg vinnubrögð við ritgerðarsmíð
 • tjá sig á skýran, gagnrýninn og skapandi hátt
 • skipuleggja vinnuferli og beita viðeigandi aðferðum á gagnrýninn hátt við úrvinnslu efnis
 • sýna frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • lesa fræðilegan texta á íslensku og erlendu tungumáli
 • koma efni á framfæri á skýran og greinargóðan hátt

Hæfnisviðmið

 • tjá skoðanir sínar á ábyrgan, gagnrýninn og skýran hátt
 • nota fjölbreyttar aðferðir við að leysa ýmis viðfangsefni
 • skipuleggja vinnutíma sinn og meta eigið vinnuframlag
 • nýta fyrri reynslu, þekkingu og skilning við úrlausn nýrra verkefna
 • nýta þá hæfni sem hann býr yfir til frekara náms
 • vera virkur og ábyrgur borgari í lýðræðislegu samfélagi
Nánari upplýsingar á námskrá.is