Tvinntölur og diffurjöfnur

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: STÆR3HX07 eða STÆR3HP07
Helstu efnisþættir eru breiðbogaföll, bogalengd, rúmmál og yfirborðsmál í rétthyrndu hnitakerfi, varpanir, hliðrun, speglun, stríkkun, margföldun um punkt, snúningur, pólhnitakerfi, flatarmál, bogalengd og yfirborðsmál í pólhnitakerfi, tvinntalnakerfið, tvinnföll af raunbreytu, diffurjöfnur af öðru stigi og hagnýting þeirra. Aðaláhersla áfangans er á dæmareikning, afleiðslukerfi og röksemdafærslu stærðfræðinnar, m.a. með sönnunum á reglum í námsefninu. Einnig verður lögð áhersla á rétta notkun stærðfræðitákna og skipulagða framsetningu.

Þekkingarviðmið

 • breiðbogaföllum og breiðbogafallareglum
 • diffrun breiðbogafalla
 • helstu reglum við að finna bogalengd falla og rúmmál og yfirborðsmál við snúning falla um láréttar og lóðréttar línur
 • varpanahugtakinu og ýmsum vörpunum
 • sambandi pólhnita og rétthyrnda hnita
 • gröfum í pólhnitum
 • uppbyggingu tvinntalnakerfisins
 • veldum og rótum tvinntalna
 • reglu de Moivres
 • samok tvinntölu og vísisfallinu ez
 • reglu Eulers og tengslum hornafalla og breiðbogafalla
 • myndmengjum, markgildum, samfelldni og diffurkvóta tvinnfalla af raunbreytum
 • línulegum diffurjöfnum af öðru stigi
 • meginreglum stærðfræðilegrar framsetningar námsefnisins
 • skilgreiningum helstu hugtaka og sönnunum reglna í námsefninu

Leikniviðmið

 • vinna með breiðbogaföll
 • finna rúmmál og yfirborðsmál bogna hlutans þegar ferli falls er snúið um láréttar eða lóðréttar línur og finna bogalengd ferils
 • finna myndir punkta og grafa við varpanir
 • skipta milli pólhnita og rétthyrndra hnita
 • teikna gröf í pólhnitum, finna hallatölu í punkti, flatarmál, bogalengd og yfirborðsmál þegar snúið er um ása rétthyrnda hnitakerfisins
 • einfalda tvinntölur og leysa margliðujöfnur, jöfnuhneppi, þátta margliður og reikna veldi og rætur í tvinntalnakerfinu
 • vinna með vísisfallið ez
 • leysa óhliðraðar annars stigs línulegar diffurjöfnur og hliðraðar með ágiskun
 • nota diffurjöfnur til að leysa hagnýt dæmi
 • setja námsefnið fram skv. meginreglum stærðfræðilegrar framsetningar

Hæfnisviðmið

 • skrá lausnir sínar skipulega og útskýra þær skilmerkilega í mæltu máli
 • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna og geta valið aðferð sem við á hverju sinni
 • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau
 • átta sig á og gera greinarmun á nauðsynlegum og nægjanlegum skilyrðum fyrir lausnum verkefna
 • beita gagnrýninni hugsun og sýna áræði, frumkvæði og innsæi við lausn yrtra verkefna
 • leysa þrautir með skipulegum leitaraðferðum og uppsetningu jafna
 • klæða yrt verkefni í stærðfræðilegan búning, leysa það og túlka lausnina í samhengi við upphaflegt verkefni
 • fylgja og skilja röksemdir í mæltu máli og texta, þar með taldar sannanir í námsefni
 • beita einföldum samsettum röksemdum
 • rekja sannanir í námsefninu og greina hvenær röksemdafærsla getur talist fullnægjandi sönnun
 • byggja upp einfaldar eigin sannanir
Nánari upplýsingar á námskrá.is