stjórnmálafræði

Einingafjöldi: 4
Þrep: 3
Forkröfur: LÆSI2ME10
Í áfanganum er megináhersla lögð á stjórnmálafræði og, þegar við á, hvernig stjórnmál birtast í fjölmiðlum og áhrif þeirra á stjórnmálaumræðuna. Áhersla er lögð á að nemendur tileinki sér tungumál fræðigreinanna með því að öðlast skilning á hugtökum þeirra. Nemendur afla sér þekkingar á helstu straumum og stefnum í stjórnmálafræði og taka afstöðu til álitamála út frá sjónarhóli stjórnmálanna.

Þekkingarviðmið

 • helstu viðfangsefnum stjórnmálafræðinnar
 • helstu hugtökum og hugmyndakerfum fræðigreinarinnar
 • íslenska stjórnkerfinu og þróun íslenskra stjórnmála
 • aðalatriðum feminískra kenninga og póstmódernisma
 • mótunarafli og áhrifavaldi fjölmiðla í samfélaginu

Leikniviðmið

 • beita hugtökunum sem hann lærir í áfanganum
 • greina á milli ólíkra stefna og kenninga
 • afla sér gagna úr fjölmiðlum og greina þau
 • vera gagrýninn og hagnýta sér það sér til framdráttar

Hæfnisviðmið

 • nota fjölmiðla til að greina stjórnmálalega atburðarás og framvindu mála í samfélaginu
 • staðsetja sig og viðhorf sín gagnvart álitamálum og stefnum í samfélaginu
 • hagnýta sér fjölmiðla með því að þekkja eiginleika þeirra og bakland
 • beita gagnrýninni hugsun
Nánari upplýsingar á námskrá.is