Franska 5

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: Franska 4
Í þessum áfanga er áfram unnið með færniþættina fjóra, hlustun, lestur, tal og ritun eftir því sem viðfangsefni gefa tilefni til. Ætlast er til að nemendur sýni meira sjálfstæði en fyrr í að afla sér upplýsinga og nýta sér hina ýmsu miðla. Unnið er með fjölbreyttara námsefni en áður af ýmsum toga s.s. bókmenntir, listir, rauntexta og fleira eftir áhugasviði nemenda. Tungumálið er skoðað í víðara samhengi með það að markmiði að nemendur verði öruggari í notkun málsins.

Þekkingarviðmið

 • flóknari orðaforða sem þarf að ráða yfir til að mæta hæfnimarkmiðum áfangans
 • helstu grunnatriðum fransks málkerfis
 • menningu, helstu samskiptavenjum og siðum frönskumælandi þjóða
 • almennum samskiptavenjum og mismunandi notkun málsins eftir aðstæðum.

Leikniviðmið

 • fylgjast með frásögnum eða samtölum um almenn eða sérhæfð málefni sem hann þekkir þar sem talað er skýrt og greinilega
 • fylgja söguþræði í einföldum eða einfölduðum bókmenntatextum
 • geta aflað sér einfaldra, hagnýtra upplýsinga
 • skrifa frásagnir um ýmis efni
 • ræða við aðra um daglegt líf sitt, liðna atburði og áform
 • ná aðalatriðum í styttri textum í dagblöðum, tímaritum eða á netinu með hjálp orðabókar
 • skilja talað mál um þekkt efni og ná aðalatriðum í fjöl- og myndmiðlum þegar fjallað er um afmarkað efni
 • halda kynningu á efni sem tengist efni áfangans.

Hæfnisviðmið

 • beita viðeigandi aðferðum við lestur eftir því hver tilgangurinn er hverju sinni
 • afla sér ýmissa upplýsinga úr mæltu máli, greina helstu atriði þeirra og hagnýta sér í námi og starfi
 • skilja daglegt mál ef talað er skýrt og bregðast rétt við
 • tileinka sér aðalatriði í stuttum og/eða einföldum rauntextum af ýmsu tagi og geta dregið ályktanir af því sem hann les
 • geta beitt mismunandi málsniðum
 • segja frá eigin þekkingu, skoðunum og tilfinningum sem og persónulegri reynslu
 • eiga tjáskipti við frönskumælandi einstaklinga um efni sem tengjast daglegu lífi, ferðalögum, skóla og starfi
 • segja skýrt og skilmerkilega frá undirbúnu eða vel þekktu efni
 • skipuleggja nám og námsaðferðir við hæfi
 • nýta þekkingu og leikni til að leysa úr viðfangsefnum einn eða í samstarfi við aðra
 • meta eigið vinnuframlag og framfarir í áfanganum.
Nánari upplýsingar á námskrá.is