Heildun fyrir raungreinabraut

Einingafjöldi: 7
Þrep: 3
Forkröfur: STÆR3FX06
Helstu efnisþættir eru óeiginleg markgildi, aðfellur, diffurreikningur, afleiður ýmissa falla, hagnýting diffurreiknings, diffur, óákveðið heildi, flatarmál, heildanleiki, ákveðið heildi, heildunaraðferðir, rúmmál snúða og fyrsta stigs diffurjöfnur. Aðaláhersla áfangans er á dæmareikning, afleiðslukerfi og röksemdafærslu stærðfræðinnar, m.a. með sönnunum á reglum í námsefninu. Einnig verður lögð áhersla á rétta notkun stærðfræðitákna og skipulagða framsetningu.

Þekkingarviðmið

 • óeiginlegum markgildum og aðfellum falla
 • diffrun ýmissa falla og diffurreglum
 • staðbundnum útgildum og beygjuskilum
 • diffurhugtakinu og línulegum nálgunum
 • stofnföllum helstu falla
 • bútun og undir- og yfirsummum
 • óákveðnum og ákveðnum heildum
 • tengslum ákveðins heildis við flatarmál
 • innsetningaraðferðum og hlutheildun
 • stofnbrotsliðun ræðra falla
 • línulegum diffurjöfnum af fyrsta stigi og diffurjöfnum með aðskiljanlegum breytistærðum
 • hagnýtingu diffurjafna
 • meginreglum stærðfræðilegrar framsetningar námsefnisins
 • skilgreiningum helstu hugtaka og sönnunum reglna í námsefninu

Leikniviðmið

 • finna óeiginleg markgildi og aðfellur falla
 • diffra ýmis föll
 • gera formerkjamyndir og lesa úr þeim
 • rannsaka ferla falla
 • finna línulega nálgun falls í punkti
 • nota óbeina diffrun til að finna diffurkvóta
 • finna stofnföll ýmissa falla
 • finna yfir- og undirsummur með bútun
 • finna flatarmál með heildun
 • heilda
 • finna rúmmál snúða sem snúið er um láréttar línur
 • leysa diffurjöfnur af fyrsta stigi
 • setja námsefnið fram samkvæmt meginreglum stærðfræðilegrar framsetningar

Hæfnisviðmið

 • skrá lausnir sínar skipulega og útskýra þær skilmerkilega í mæltu máli
 • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna og geta valið aðferð sem við á hverju sinni
 • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau
 • átta sig á og gera greinarmun á nauðsynlegum og nægjanlegum skilyrðum fyrir lausnum verkefna
 • beita gagnrýninni hugsun og sýna áræði, frumkvæði og innsæi við lausn yrtra verkefna
 • leysa þrautir með skipulegum leitaraðferðum og uppsetningu jafna
 • klæða yrt verkefni í stærðfræðilegan búning, leysa það og túlka lausnina í samhengi við upphaflegt verkefni
 • fylgja og skilja röksemdir í mæltu máli og texta, þar með taldar sannanir í námsefni
 • geti beitt einföldum samsettum röksemdum
 • geti rakið sannanir í námsefninu og greint hvenær röksemdafærsla getur talist fullnægjandi sönnun
 • geti byggt upp einfaldar eigin sannanir
Nánari upplýsingar á námskrá.is