byrjunaráfangi í efnafræði á náttúrufræðibraut

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: LÆSI2NÁ10
Áfanganum er ætlað að veita grunnþekkingu í efnafræði. Fjallað er um hugtakið efni og eðliseiginleika þess, mælingar og meðferð talna m.t.t. markverðra stafa, samsetningu atóma og læsi á lotukerfið og ólíkar gerðir efnatengja m.t.t. samsetningu þeirra og nafnakerfa. Farið er í helstu gerðir ólíkra efnahvarfa, læsi á efnajöfnur og tengsl þeirra við magnbundna útreikninga, hugtökin mól og styrkir efna í lausnum, auk gaslögmálanna. Mikil áhersla er lögð á dæmareikning þar sem ofangreindir efnisþættir eru fléttaðir saman. Nokkur áhersla er lögð á framkvæmd verklegra æfinga sem tengjast efninu.

Þekkingarviðmið

 • hugtökunum efni, efnablanda og ástand efna
 • eðlisfræðilegum eiginleikum efna
 • mælingum í efnafræði, meðferð talna og markverðum stöfum talna
 • hugtökunum orka, varmi og eðlismassi
 • hugtökunum atóm, frumefni, efnasamband, öreindir, samsætur og atómmassi
 • rafeindahýsingu frumefna, röðun rafeinda á undirhvolf, gildisrafeindum og áttureglu
 • hleðslu jóna og algengra fjölatóma jóna, jónískum tengjum og nafnakerfi jónaefna
 • myndun samgildra tengja
 • nafngiftarreglum einfaldra ólífrænna efna
 • sameindarformúlum, gerð Lewis mynda og lögun sameindaefna
 • rafneikvæðni og skautun sameinda
 • stillingu efnajafna og hagnýtingu þeirra í magnútreikningum
 • hugtökunum formúlumassi, mól og mólmassi
 • tölu Avogadrosar og tengslum hennar við hugtakið mól
 • tengslum atómmassaeiningar og móls
 • fellingarhvörfum og leysni jónaefna í vatnslausnum
 • sýru-basa hlutleysnihvörfum og skilgreiningu á sýrum og bösum
 • oxun-afoxunarhvörfum, oxunartölum og reglum sem að þeim lúta
 • ástandi efna og fasabreytingum
 • lausnum og hugtökum tengdum þeim s.s. leysir, leyst efni og felling
 • reglunni „líkur leysir líkan“
 • sterkum og veikum rafkleyfum
 • sýrum, bösum, pH og tengdum hugtökum

Leikniviðmið

 • greina milli og skilgreina ólík efnafræðihugtök
 • beita mælistærðum, einingum og markverðum tölustöfum
 • umreikna milli móla og annarra magnbundinna eininga
 • beita hlutfallsreikningum efna í lausnum og efnahvörfum
 • rita nettó jónajöfnum
 • reikna dæmi tengd ofangreindum hugtökum í efnafræði
 • gera sér góða grein fyrir hugtakanotkun í efnafræði
 • rita skýrslur um framkvæmd verklegra æfinga

Hæfnisviðmið

 • átta sig á og rökstyðja hvaða reikniaðferðir eiga við hverju sinni við útreikninga í efnafræði
 • beita skipulegum aðferðum við útreikning lausna og setja fram niðurstöður sínar með óvissu og markverðum hætti
 • geta hagnýtt sér efnafræðilega þekkingu við framkvæmd verklegra æfinga í efnafræði
 • skilja mikilvægi efnafræði í raunvísindum og geti unnið af öryggi og sjálfstæði og beitt röksemdarfærslu á efni tengd grunnefnafræði
 • stunda áframhaldandi nám í efnafræði
Nánari upplýsingar á námskrá.is