almenn efnafræði 2

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: EFNA2AA05
Áfanganum er ætlað að byggja ofan á grunnþekkingu í efnafræði. Fjallað verður um efnajafnvægi og orkubreytingar efnahvarfa, jafnvægisfasta efnahvarfa og lögmál Le Chatelier's. Mjög ítarlega er farið í sýru- og basalausnir, títrun, búfferlausnir og annað sem viðkemur sýrum og bösum s.s. hvörf málma við sýrur. Haldið verður áfram með leysni salta og leysnimargfeldi (Ksp). Einnig verður farið í rafefnafræði, Galvaníhlöð og aðrar rafhlöður og áhersla lögð útreikninga sem byggist á rafeindaflutningi og staðalafoxunarspennu, hálfhvarfa, Nernst jafna og rafgreiningu. Mikil og rík áhersla er lögð á dæmareikning þar sem ofangreindir efnisþættir eru fléttaðir saman. Áhersla er lögð á framkvæmd verklegra æfinga og skýrslugerð sem tengist efninu.

Þekkingarviðmið

 • orkubreytingum í efnahvörfum, varma, fríorkubreytingu, óreiðu, stöðuorku og vermi
 • sjálfgengum efnahvörfum og ákvarðað hraða efnahvarfa
 • áhrifum virkjunarorku á sjálfgengni efnahvarfa
 • áhrifum hvata, hita, efnismagns og þrýstings á jafnvægi efnahvarfa
 • umhverfum efnahvörfum
 • útvermum og innvermum efnahvörfum
 • jafnvægislögmálinu og lögmáli Le Chateliers
 • myndun salta og ákvarðað leysnimargfeldi þeirra
 • myndun botnfalla og spáð fyrir þeim með reikningum
 • áhrifum samskonar jóna á jafnvægi fellingarhvarfa
 • sýrum og bösum og pH hugtakinu
 • sjálfsjónun vatns, sýru og basa klofningsföstum og hagnýtingu þeirra til að reikna sýrustig
 • muninum á af römmum og veikum lausnum af sýrum og bösum
 • sýru og basapörum í vatnslausnum
 • búfferlausnum og sýrustigi saltlausna
 • sýru basa títrun og litvísum
 • spennuröðinni
 • galvaníhlöðum
 • Nernst jöfnunni
 • rafgreiningu
 • tæringu og tæringarvörnum

Leikniviðmið

 • greina milli ólíkra efnafræðihugtaka
 • beita mælistærðum, einingum og markverðum tölustöfum
 • skilgreina ofangreind hugtök
 • reikna dæmi tengd ofangreindum hugtökum í efnafræði
 • nota efnafræðihugtök

Hæfnisviðmið

 • átta sig á og rökstyðja hvaða reikniaðferðir eiga við hverju sinni við útreikninga í efnafræði
 • beita skipulegum aðferðum við útreikning lausna og setja fram niðurstöður sínar með óvissu og markverðum hætti
 • hagnýta sér þekkinguna við framkvæmd verklegra æfinga í efnafræði.
 • skilja mikilvægi efnafræðinnar í raunvísindum
 • geta unnið af öryggi og sjálfstæði og beitt röksemdarfærslu á efni tengd grunnefnafræði
 • setja fram rannsóknarniðurstöður og rita skýrslur
 • stunda áframhaldandi nám í efnafræði
Nánari upplýsingar á námskrá.is