Eðlisvísindi, byrjunaráfangi

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Helstu markmið áfangans eru að nemendur kynnist fyrirbærum sem eðlis- og efnafræðin fást við, lögmálum sem þau hlíta og geti yfirfært þekkingu sína á þessum greinum á umhverfi sitt og umhverfisþætti. Einnig að þjálfa nemendur í vinnubrögðum sem einkenna vísindalegar rannsóknir. 

Þekkingarviðmið

 • vísindum og vísindagreinum
 • hraða, hröðun, krafti og massa, orku, þrýstingi, vinnu og afli
 • orkubúskap jarðar
 • orkuframleiðslu
 • orkubylgjum og rafsegulrófinu
 • hamskiptum og hamskiptaorku
 • umhverfisáhrifum og loftslagsbreytingum
 • helstu frumefnum og efnasamböndum
 • lotukerfinu og þeim hugtökum sem tengjast því
 • efnahvörfum og efnatengjum
 • sýrustigi

Leikniviðmið

 • nota einingakerfið
 • nota forskeyti
 • nota einfaldar formúlur og leysa úr þeim
 • fara eftir fyrirmælum við gerð tilrauna
 • nota lotukerfið

Hæfnisviðmið

 • geta unnið með mælieiningar og notað forskeyti
 • leysa einföld eðlisfræðidæmi tengd hreyfingu og krafti
 • teiknað einfalda mynd af atómi og geta raðað öreindum á rétta staði
 • stilla efnajöfnur
 • geta yfirfært þekkingu sína á daglegt líf
Nánari upplýsingar á námskrá.is