Auka færni og þekkingu á rytmískum hljóðfæraleik

Einingafjöldi: 6
Þrep: 2
Forkröfur: Miðpróf á hljóðfæri eða sambærilegt nám.
Áfanginn er verklegur og einstaklingsmiðaður þar sem nemandi sækir einkatíma í hljóðfæraleik og meðleik, þar sem það á við. Nemandi vinnur með fjölbreytt verkefni, lærir um mun á ólíkum stílum rytmískrar tónlistar og þjálfast í tækni, líkamsbeitingu og spuna. Nemendur þjálfast líka í að spila með öðrum, í nótna-og hljómalestri og hvað það er að vera leiðandi í tónlistarflutningi. Áhersla er lögð á að nemendur þjálfi sjálfstæð vinnubrögð og tileinki sér árangursríka námstækni.

Þekkingarviðmið

 • Þeirri tækni sem þarf til að leika á hljóðfærið þau verkefni sem lögð eru fyrir í áfanganum
 • Ólíkum stílbrigðum innan rytmískrar tónlistar
 • Mikilvægi góðrar samvinnu við meðleikara
 • Sögulegu samhengi verkanna sem unnið er með í áfanganum
 • Vinnubrögðum við að fullvinna verk með meðleikara

Leikniviðmið

 • Leika/syngja verk í mismunandi stílum rytmískrar tónlistar
 • Nýta tæknilega kunnáttu sína sem best í flutningi
 • Lesa nótur frá blaði sem hæfa áfanganum
 • Geta spunnið yfir hljómagang sem hæfir áfanganum
 • Beita líkama sem eðlilegast við flutning tónlistar

Hæfnisviðmið

 • Geta greint ólíka stíla rytmískrar tónlistar
 • Sýna frumkvæði í hljóðfæratímum, í samspili og við heimanám
 • Leika verkefni áfangans á sannfærandi hátt
 • Fullvinna tónverk með meðleikara eða í samspili
 • Flytja tónlist með öðrum hljóðfæraleikurum
Nánari upplýsingar á námskrá.is