Lýðræði og mannréttindi

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Fjölmargir hópar, hérlendis sem erlendis, telja sig ekki njóta grundvallarmannréttinda í samfélaginu. Sem dæmi má nefna flóttamenn, fatlaða, hinsegin og kynsegin fólk og ýmsa þjóðernishópa. Í áfanganum er fjallað um mannréttindabrot í heiminum og saga lýðræðis og mannréttinda rakin í stuttu máli, með áherslu á mannréttindabaráttu 20. og 21. aldar. Í áfanganum verður farið í saumana á þeim mannréttindasamningum og sáttmálum sem Ísland á aðild að. Áhersla er lögð á að auka víðsýni nemenda, öguð, gagnrýnin og sjálfstæð vinnubrögð og að tengja námsefnið við reynsluheim þeirra.

Þekkingarviðmið

  • grundvallarhugtökum sem tengjast lýðræði, jafnrétti og mannréttindum
  • þróun mannréttinda í heiminum
  • tilgangi réttindabaráttu ýmissa valdra minnihlutahópa, s.s. fatlaðra, hinsegin og kynsegin fólks
  • mikilvægi þess að hafa áhrif og geta beitt sér í samfélaginu

Leikniviðmið

  • beita ýmsum hugtökum sem tengjast jafnrétti, lýðræði og mannréttindum
  • greina hvenær réttindi fólks eru brotin
  • taka afstöðu í álitamálum og koma skoðunum sínum á framfæri í ræðu og riti

Hæfnisviðmið

  • leggja mat á upplýsingar um brot á réttindum fólks og viðbrögð samfélagsins við því
  • geta litið á samfélagið frá ólíkum sjónarhornum og með gagnrýnum augum
  • sýna ábyrgð og sjálfstæði í vinnubrögðum
Nánari upplýsingar á námskrá.is