parís

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: Þrír áfangar í frönsku
Markmið áfangans er að kynna höfuðborg Frakklands París á sem fjölbreyttastan hátt. Fléttað er inn í kennsluna og verkefni nemenda færniþáttunum fjórum; lesskilningi, tali, hlustun og ritun. Nemendur afla sér þekkingar á sögu borgarinnar, menningu, helstu kennileitum, daglegu lífi íbúanna og kynna fyrir hópnum á frönsku eða íslensku. Heimildarefnin eru nytjatextar, svo sem blaða- og tímaritsgreinar, sönglög, fræðslu- og skemmtiefni, heimildarmyndir og leikið efni um borgina. Eftir nokkurra vikna vinnu er farið til Parísar þar sem nemendur fara í skoðunarferðir og afla sér efni til kynningar. Eftir heimkomuna vinna nemendur með þetta efni á fjölbreyttan hátt. Ætlast er til frumkvæðis af hálfu nemenda hvort sem er við tæknilegur útfærslur eða hugmyndasmíð. Mikið er lagt upp úr sjálfstæði og skipulögðum vinnubrögðum hjá nemendum.

Þekkingarviðmið

 • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að ná leikni- og hæfnimarkmiðum áfangans
 • viðeigandi orðaforða sem er nauðsynlegur til að bjarga sér við mismunandi aðstæður í franskri stórborg
 • sögu Parísar, uppbyggingu hennar og skipulagi
 • umhverfi Parísar, fengið innsýn í menningu, sögu og siði borgarinnar
 • daglegu lífi íbúa Parísar, samgöngum og atvinnulífi

Leikniviðmið

 • skilja talað mál kennara og annarra í hópnum
 • skilja talað mál við mismunandi aðstæður daglegs lífs
 • taka þátt í einföldum samræðum um efni sem hann þekkir eða hefur áhuga á
 • rita frönsku í einföldu formi í nútíð og þátíð
 • beita kurteisvenjum og málvenjum sem eiga við í mismunandi samskiptum og aðstæðum
 • segja frá sjálfum sér og atburðum í nútíð og þátíð
 • rita frásögn í þátíð þar sem hann segir frá sjálfum sér og athöfnum sínum

Hæfnisviðmið

 • taka þátt í einföldum samræðum og nota mismunandi samskiptaform eftir aðstæðum
 • afla sér upplýsinga á vettvangi t.d. í viðtölum
 • lesa og túlka upplýsingar til að bjarga sér í franskri stórborg
 • eiga samskipti við fólk sem hefur frönsku að móðurmáli, til að afla sér upplýsinga og fá þjónustu
 • geta sagt frá sjálfum sér og tilgangi ferðarinnar sem hann er í
 • geta útskýrt í rituðu máli ýmislegt sem varðar reynslu hans af dvöl í frönskumælandi borg
 • meta eigið vinnuframlag og framfarir í áfanganum
 • þróa með sér aga, metnað, sjálfstæð vinnubrögð, jákvæðni og trú á eigin getu í frönskunámi
Nánari upplýsingar á námskrá.is