Víman, listin og lífið

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Fjallað verður um fíkn, vímuefni, meðvirkni, forvarnir, meðferð, heilbrigðan lífsstíl og ýmis hættumerki. Eftir föngum verður efnið tengt við listgreinar og lífið sjálft og verða tekin skýr dæmi úr bókmenntum, tónlist, bíómyndum og af götunni. Uppgötvun, rannsóknir og vinna nemenda skipar stóran sess auk fræðslu kennara og gestafyrirlesara.

Þekkingarviðmið

 • algengustu vímuefnum, eðli þeirra og áhrifum
 • sögu og þróun vímuefnaneyslu í menningarsamfélögu
 • hugtökum á borð við fíkn, afneitun, forvarnir og meðvirkni
 • afleiðingum fíknar fyrir neytandann og aðstandendur
 • tengslum fíknar við ýmsar geðraskanir
 • heilbrigðu félagslífi, áhættuhegðun og mismunandi lífsstíl
 • meðferðarúrræðum er tengjast fíkn

Leikniviðmið

 • nota gagnrýna hugsun í umræðu um vímuefnamál • rýna í og meta rannsóknir og önnur gögn
 • tjá tilfinningar sínar og skoðanir
 • nota verkfæri sem efla sjálfsmyndina
 • vinna sjálfstæðar rannsóknir
 • vinna skapandi verkefni
 • velta fyrir sér valkostum lífsins á gagnrýninn hátt

Hæfnisviðmið

 • tjá sig um viðhorf sín í ræðu og riti og miðla af þekkingu sinni
 • vinna sjálfstæðar rannsóknir og skapandi verkefni
 • meta á gagnrýninn hátt upplýsingar úr fræðum og dægurmenningu
 • standa með sjálfum sér
Nánari upplýsingar á námskrá.is