Stærðfræðigreining

Einingafjöldi: 5
Þrep: 4
Forkröfur: STÆR3TX05
Meginefni áfangans er stærðfræðigreining. Helstu efnisþættir eru markgildi og regla l‘Hôpital, óendanlegar raðir, samleitnipróf og Taylor-raðir, föll af mörgum breytum, hlutafleiður, stiglar, stefnuafleiður, snertiplön, staðbundin útgildi, söðulpunktar og Lagrange-margfaldarar. Að auki velur kennari úr nokkrum efnisþáttum eftir því sem við á, þar má nefna m.a. helstu eiginleika ákveðna heildisins, vigurföll af raunbreytu í tveimur og þremur víddum, fylkjareikning og margföld heildi. Aðaláhersla áfangans er á dæmareikning og röksemdafærslu stærðfræðinnar, m.a. með sönnunum á reglum í námsefninu. Einnig verður lögð talsverð áhersla á skipulagða og rétta stærðfræðilega framsetningu námsefnisins.

Þekkingarviðmið

 • markgildum og reglu l‘Hôpital
 • óendanlegum röðum, samleitni raða og samleitniprófum
 • Taylor-röðum
 • föllum af mörgum breytum
 • hlutafleiðum, stiglum, stefnuafleiðum og snertiplönum
 • Lagrange-margföldurum
 • öðrum efnisþáttum stærðfræðigreiningar sem kennari velur að auki
 • táknmáli og reglum um stærðfræðilega framsetningu námsefnisins
 • skilgreiningum hugtaka og sönnunum reglna í námsefninu

Leikniviðmið

 • finna markgildi fall og nota reglu l‘Hôpital
 • nota m.a. markgildissamanburðarpróf, kvótapróf, rótarpróf til að finna hvort raðir eru samleitnar
 • sjá út hvaða samleitnipróf sé best að nota á viðkomandi röð
 • finna Taylor margliðu og Taylor röð falla
 • finna hlutafleiður, stigla, stefnuafleiður og snertiplön
 • finna staðbundin útgildi og söðulpunkta
 • nota Lagrange-margfaldara til að finna útgildi falls háð skilyrði
 • vinna með og nota þá efnisþætti stærðfræðigreiningar sem kennari velur að auki
 • setja námsefnið fram skv. meginreglum stærðfræðilegrar framsetningar
 • skilja og rita skilgreiningar hugtaka og sannanir reglna

Hæfnisviðmið

 • skrá lausnir sínar skipulega og útskýra þær skilmerkilega fyrir öðrum á viðeigandi hátt
 • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna og geti valið aðferð sem við á hverju sinni
 • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau
 • beita gagnrýninni hugsun og sýna áræði, frumkvæði og innsæi við lausnir
 • beita skipulögðum aðferðum við lausn yrtra verkefna og þrauta
 • geta klætt verkefni, sett fram í mæltu og/eða skrifuðu máli, í stærðfræðilegan búning, leyst þau og túlkað lausnina í samhengi við upphaflegt verkefni
 • átta sig á og gera greinarmun á nauðsynlegum og nægjanlegum skilyrðum fyrir lausnum verkefna
 • geta fylgt og skilið viðamikla röksemdafærslu í mæltu máli og í texta
 • geta rakið sannanir í námsefninu og greint hvenær röksemdafærsla getur talist fullnægjandi sönnun
 • geta byggt upp eigin sannanir
Nánari upplýsingar á námskrá.is