algebra

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: Grunnskólapróf með einkunn B eða hærra
Helstu efnisþættirnir eru talnareikningur, prósentureikningur, mengjaaðgerðir, liðun, þáttun, bókstafareikningur, bókstafabrot, veldi, rætur, lograr, jöfnur, ójöfnur, jöfnuhneppi, annars stigs jöfnur, talnalínan, algildi og bil á talnalínu. Aðaláhersla áfangans er á dæmareikning, afleiðslukerfi og röksemdafærslu stærðfræðinnar, m.a. með sönnunum á reglum í námsefninu. Einnig verður lögð áhersla á rétta notkun stærðfræðitákna og skipulagða framsetningu.

Þekkingarviðmið

 • tölum, forgangsröðun aðgerða, brotum og brotabrotum
 • hlutföllum, prósentum og einingaskiptum
 • mengjum og mengjaaðgerðum
 • frumtölum, frumþáttun, deilingu með afgangi, stærsta samdeili og minnsta samfeldi
 • liðun, þáttun og bókstafabrotum
 • veldum, rótum, logrum, velda-, róta- og lograreglum
 • jöfnum af fyrsta og öðru stigi auk jöfnuhneppa og ójöfnum af fyrsta stigi
 • algildum og algildisjöfnum
 • talnalínunni, bilum og hnitakerfinu
 • notkun algengra stærðfræðitákna s.s. jafnaðarmerkis og sviga
 • skilgreiningum helstu hugtaka og sönnunum reglna í námsefninu

Leikniviðmið

 • nota allar algengar reiknireglur talnareiknings og bókstafareiknings
 • nota mengjaaðgerðir
 • frumþátta og átta sig á deilanleika út frá frumtölum
 • einfalda brot og brotabrot
 • liða og þátta stærðtákn og meðhöndla bókstafabrot
 • nota algildi, rætur, brotna veldisvísa og logra
 • beita velda-, rótar- og lograreglum
 • leysa ýmis konar jöfnur, ójöfnur og jöfnuhneppi
 • finna færslu á talnalínu og fjarlægð og miðpunkt á talnalínu og í hnitakerfi
 • nota algeng stærðfræðitákn s.s. jafnaðarmerki og sviga

Hæfnisviðmið

 • skrá lausnir sínar skipulega og útskýra þær skilmerkilega í mæltu máli
 • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna
 • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau
 • beita gagnrýninni hugsun og sýna áræði, frumkvæði og innsæi við lausnir
 • beita skipulögðum aðferðum við að leysa verkefni og þrautir, m.a. með því að setja upp jöfnur
 • klæða verkefni í stærðfræðilegan búning, leysa það og túlka lausnina í samhengi við upphaflegt verkefni
 • fylgja og skilja röksemdir í mæltu máli og texta, þar með taldar sannanir í námsefni
Nánari upplýsingar á námskrá.is