strjál stærðfræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Helstu efnisþættir eru talnafræði og þrepun, talningarfræði og umraðanir, rökfræði og sannanir, reiknirit, netafræði og endanlegar stöðuvélar. Lögð er áhersla á að tengja efnið við hagnýtingu í tölvunarfræði og verkefni unnin sem endurspegla þær áherslur.

Þekkingarviðmið

 • grundvallar hugtökum og reglum í talnafræði
 • umröðunum og notkun þeirra í líkinda- og tölvunarfræði
 • undirstöðum rökfræðinnar og helstu aðferða hennar
 • nokkrum mikilvægum reikniritum og geti metið keyrslutíma þeirra
 • megin hugtökum netafræðinnar og hagnýtingu hennar
 • endanlegum stöðuvélum

Leikniviðmið

 • leysa einföld verkefni í talnafræði
 • beita reikniriti Evklíðs og kínversku leifareglunni
 • reikna út líkur með notkun umraðana
 • beita tvíliðureglunni
 • umrita yrðingar á tungumál rökfræðinnar
 • leysa verkefni í rökfræði með hjálp sanntaflna
 • beita þekktum reikniritum við lausn verkefna
 • notast við netafræði og stöðuvélar við lausn hagnýtra verkefni
 • hagnýta aðferðir áfangans í tölvunarfræði

Hæfnisviðmið

 • skrá lausnir sínar skipulega og útskýra þær skilmerkilega í mæltu máli
 • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna og geta valið aðferð sem við á hverju sinni
 • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau
 • átta sig á og gera greinarmun á nauðsynlegum og nægjanlegum skilyrðum fyrir lausnum verkefna
 • beita gagnrýninni hugsun og sýna áræði, frumkvæði og innsæi við lausn yrtra verkefna
 • leysa þrautir með skipulegum leitaraðferðum og uppsetningu jafna
 • klæða yrt verkefni í stærðfræðilegan búning, leysa það og túlka lausnina í samhengi við upphaflegt verkefni
 • fylgja og skilja röksemdir í mæltu máli og texta, þar með taldar sannanir í námsefni
 • geti beitt einföldum samsettum röksemdum
 • geti rakið sannanir í námsefninu og greint hvenær röksemdafærsla getur talist fullnægjandi sönnun
Nánari upplýsingar á námskrá.is