Diffrun og heildun

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: STÆR3FX05
Helstu efnisþættir eru diffrun og helstu diffrunarreglur, línulegar nálganir, stofnföll og helstu heildunarreglur. Áhersla er lögð á að taka fyrir hagnýt dæmi sem tengjast diffrun og heildun.

Þekkingarviðmið

 • diffrun og helstu diffrunarreglum
 • línulegum nálgunum
 • afleiðum ýmissa falla
 • hagnýtingu diffrunar
 • stofnföllum
 • helstu heildunarreglum
 • hagnýtingu diffrunar og heildunar

Leikniviðmið

 • diffra algengustu gerðir falla
 • beita helstu diffrunarreglum
 • finna línulega nálgun falls í punkti
 • reikna stofnföll fyrir algengustu gerðir falla
 • beita helstu heildunarreglum
 • leysa hagnýt verkefni er tengjast diffrun og heildun

Hæfnisviðmið

 • skrá lausnir sínar skipulega og útskýra þær skilmerkilega í mæltu máli
 • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna og geta valið aðferð sem við á hverju sinni
 • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau
 • átta sig á og gera greinarmun á nauðsynlegum og nægjanlegum skilyrðum fyrir lausnum verkefna
 • beita gagnrýninni hugsun og sýna áræði, frumkvæði og innsæi við lausn yrtra verkefna
 • leysa þrautir með skipulegum leitaraðferðum og uppsetningu jafna
 • klæða yrt verkefni í stærðfræðilegan búning, leysa það og túlka lausnina í samhengi við upphaflegt verkefni
 • fylgja og skilja röksemdir í mæltu máli og texta, þar með taldar sannanir í námsefni
 • geta beitt einföldum samsettum röksemdum
 • geta rakið sannanir í námsefninu og greint hvenær röksemdafærsla getur talist fullnægjandi sönnun
Nánari upplýsingar á námskrá.is