1.stigs deildarjöfnur., heildun, runur og raðir

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: STÆR3DF05
Helstu efnisþættir eru óákveðin heildi, flatarmál, heildanleiki, ákveðið heildi, heildunaraðferðir, rúmmál snúða og ýmsar hagnýtingar heildisreiknings. Aðaláhersla áfangans er á dæmareikning, afleiðslukerfi og röksemdafærslu stærðfræðinnar, m.a. með sönnunum á reglum í námsefninu. Einnig verður lögð áhersla á rétta notkun stærðfræðitákna og skipulagða framsetningu.

Þekkingarviðmið

 • stofnföllum helstu falla
 • bútun og undir- og yfirsummum
 • óákveðnum og ákveðnum heildum
 • tengslum ákveðins heildis við flatarmál
 • innsetningaraðferðum og hlutheildun
 • stofnbrotsliðun ræðra falla
 • tengslum ákveðins heildis við rúmmál snúða

Leikniviðmið

 • finna stofnföll ýmissa falla
 • finna yfir- og undirsummur með bútun
 • finna flatarmál með heildun
 • beita helstu heildunaraðferðum
 • finna rúmmál snúða
 • beita undirstöðureglum stærðfræðigreiningar
 • beita heildun við lausn ýmissa hagnýtra verkefna

Hæfnisviðmið

 • skrá lausnir sínar skipulega og útskýra þær skilmerkilega í mæltu máli
 • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna og geta valið aðferð sem við á hverju sinni
 • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau
 • átta sig á og gera greinarmun á nauðsynlegum og nægjanlegum skilyrðum fyrir lausnum verkefna
 • beita gagnrýninni hugsun og sýna áræði, frumkvæði og innsæi við lausn yrtra verkefna
 • leysa þrautir með skipulegum leitaraðferðum og uppsetningu jafna
 • klæða yrt verkefni í stærðfræðilegan búning, leysa það og túlka lausnina í samhengi við upphaflegt verkefni
 • fylgja og skilja röksemdir í mæltu máli og texta, þar með taldar sannanir í námsefni
 • geta beitt einföldum samsettum röksemdum
 • geta rakið sannanir í námsefninu og greint hvenær röksemdafærsla getur talist fullnægjandi sönnun
Nánari upplýsingar á námskrá.is