Enska fyrir náttúrufræði-, raungreina- og heilbrigðisbrautir

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: ENSK2BB05
Þessi áfangi er heilsársáfangi, þ.e.a.s. hann nær yfir heilt skólaár, haustönn og vorönn. Í áfanganum auka nemendur við þekkingu sína á ýmsum málefnum tengdum vísindum. Farið er í margvíslegt efni sem tengist þessu. Einnig verður unnið með ýmis bókmenntaverk. Nemendur vinna í hópum eða að einstaklingsverkefnum, nýta sér orðabækur og rafræn hjálpargögn. Í áfanganum er einnig haldið áfram að fara markvisst í málfræði og málfræðiæfingar.

Þekkingarviðmið

 • ýmsum málefnum tengdum vísindum
 • flóknari og sértækari orðaforða sem tengist efni áfangans
 • orðaforða sem tengist léttari vísindatextum bæði í ræðu og riti
 • ýmsum textum tengdum vísindum, bæði í eigin menningu sem og í alþjóðlegu samhengi
 • ýmsu vísindatengdu hlustunarefni
 • orðaforða sem gerir honum kleift að tileinka sér með góðu móti lesefni í áframhaldandi námi eða starfi
 • uppbyggingu bókmenntatexta og hugtökum þeim tengdum
 • menningu þjóða þar sem tungumálið er talað sem og eigin menningu í alþjóðlegu samhengi

Leikniviðmið

 • taka virkan þátt í samskiptum og beita málfari við hæfi
 • skrifa ritgerðir eftir frekari fyrirmælum um uppsetningu (inngangur, efnisyrðing, meginmál og lokaorð)
 • lesa sér til skilnings texta sem byggja á sértækari orðaforða og tjá sig og draga fram upplýsingar úr hlustunarefni
 • lesa lengri bókmenntaverk
 • að beita ritmálinu í mismunandi tilgangi, fræðilegum og persónulegum, með stílbrigðum og málsniði sem við á og mætir hæfniviðmiðum þrepsins

Hæfnisviðmið

 • skilja án teljandi vandkvæða megininntak erinda og rökræðna, jafnvel um tiltölulega flókið efni ef hann þekkir vel til þess
 • lesa á milli línanna og átta sig á dýpri merkingu í texta
 • tjá sig á skýran og áheyrilegan hátt um efni sem hann hefur kynnt sér og beita tungumálinu af tiltölulega mikilli námkvæmni við margskonar aðstæður
 • skrifa ýmiskonar texta og fylgja þeim ritunarhefðum sem eiga við í hverju tilviki  fyrir sig
 • nýta sér fyrirlestra, umræður og rökræður um efni sem hann hefur þekkingu á
 • skrifa gagnorðan, skilmerkilegan og vel uppbyggðan texta sem tekur mið af því hver lesandinn er
Nánari upplýsingar á námskrá.is