Dans og leikhús

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Í þessum áfanga er lögð áhersla á dans sem frásagnar- og túlkunarform. Rætt verður um grunnþætti danssmíða sem byggt er á spunaformi til að uppgötva ólíka möguleika í hreyfingu. Nemendur fá tækifæri til þess að skapa út frá eigin líkama og færni. Fjallað verður um sundurleitan hóp danslistarfólks, sögu dansins sem sviðslistaforms og hlutverki og tilgangi hans í söngleikjum. Sérstök áhersla er lögð á verklega kennslu, samvinnu nemenda, skapandi og gagnrýna hugsun.

Þekkingarviðmið

 • líkamanum sem eina heild (líkami, hugur og sál)
 • eigin líkama, styrkleikum og veikleikum.
 • sögu dansins sem sviðslistaforms
 • hlutverki dansins í söngleikjum

Leikniviðmið

 • efla líkamsvitund og líkamslæsi
 • nota dans sem frásagnar- og túlkunarform
 • beita spunahugtökum í danssköpun
 • vinna með öðrum að dansverkefnum
 • gefa og taka á móti uppbyggilegri gagnrýni og nýta sér hana í dansi

Hæfnisviðmið

 • gera sér grein fyrir eigin líkamsstöðu og hreyfingum
 • skapa og flytja dansverk í hóp
 • lýsa og ræða sögu dansins innan leikhússins/sviðslistaformsins
 • kynnast danslistarfólki og aðferðum þeirra til sköpunar
 • tengja hugmyndir sínar um dans við eigið áhugasvið innan leikhússins
 • uppgötva ólík hreyfimynstur með spunahugtökum
 • tjá og túlka hugmyndir sínar og ræða dans á gagnrýninn hátt, beita við það viðeigandi orðaforða
Nánari upplýsingar á námskrá.is