Hagnýt fjármál

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Lögð er áhersla á að nemandinn verði læs á hagnýta þætti er snúa að fjármálum þar sem hann sjálfur er í brennidepli. Hann öðlist getu til að greina valkosti í fjármálum og á þeim grunni gert áætlanir um fjármál sín t.d. ráðstöfun tekna, sparnað, greiningu á lánamöguleikum, áhrif vaxta og verðtryggingar. Áherslan í áfanganum er hagnýting og almenn þekking í tengslum við stöðu og þróun í samfélaginu. Þannig verði nemandinn meðal annars læs á hagræna þætti sem snúa að lífi hans og framtíðaráætlunum. Lögð er áhersla á sjálfstæð vinnubrögð og að nemendur skipuleggi vinnu sína og læri að nýta sér þau hjálpartæki sem í boði eru.

Þekkingarviðmið

 • einföldum fjármálum daglegs lífs
 • launaútreikningi og réttindum og skyldum á vinnumarkaði
 • þáttum sem tengjast skuldbindingu í fjármálum s.s. veði, ábyrgð og greiðslukortum
 • sparnaði, lántöku, vöxtum og verðbótum
 • tilgangi skatts og annars frádráttar
 • fjármálahugtökum ásamt umfjöllun um auglýsinga og neyslusamfélagið

Leikniviðmið

 • afla sér upplýsinga til nauðsynlegra útreikninga
 • reikna vexti og afslátt, fram reikna lán og skuldir
 • gera sér grein fyrir eigin fjárhag og útgjöldum
 • skipuleggja, taka réttar ákvarðanir og bera ábyrgð á eigin fjármálum og neyslumynstri

Hæfnisviðmið

 • gera sér grein fyrir því hvers vegna fjármál hans skipta máli
 • hvernig hann getur staðið að því að vera upplýstur um þau og hvað þurfi til að taka vandaðar ákvarðanir sem fela í sér skynsama fyrirhyggju
 • skipuleggja fjármál sín með hagsýni
 • tileinka sér ábyrgð á eigin fjármálum
Nánari upplýsingar á námskrá.is