Framhaldsáfangi

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Forkröfur: SPÆN1AA05
Viðfangsefni undanfarans eru rifjuð upp og sett í nýtt samhengi. Áfram er unnið að aukinni færni nemenda í lesskilningi, tali, hlustun og ritun þar sem menningu spænskumælandi landa er fléttað inn í kennsluna. Orðaforði er aukinn og ný málfræðiatrið þjálfuð. Nemendur þurfa í auknum mæli að tjá sig munnlega. Textar verða smám saman lengri og þyngri. Nemendur læra að tjá sig við fjölbreyttari aðstæður. Kennsluaðferðir verða einnig fjölbreyttari þegar kröfur verða meiri. Í áfanganum er aukin áhersla á að kynna spænskumælandi þjóðir víða um heim. Nemendur auka orðaforða sinn og þjálfast í nýjum málfræðiatriðum með hliðsjón af færnimarkmiðum áfangans. Sem fyrr eru nemendur hvattir til sjálfstæðra vinnubragða og þeir nýti sér ýmis hjálpargögn s.s. orðabækur, málfræðibækur og netið við upplýsingaöflun.

Þekkingarviðmið

 • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að ná leikni- og hæfnimarkmiðum áfangans
 • helstu grunnatriðum spænsks málkerfis sem nauðsynleg eru til að ná hæfnimarkmiðum áfangans
 • fengið aukna innsýn í menningu, samskiptavenjur og siði spænskumælandi þjóða
 • einföldum samskiptum og tjáningu í mæltu og rituðu máli, formgerð og byggingu texta og vera meðvitaðri en áður um muninn á ólíkum málsniðum

Leikniviðmið

 • skilja einfaldar setningar, spurningar og upplýsingar sem tengjast daglegum athöfnum hans og líðan
 • skilja lykilatriði í stuttum frásögnum í bókum og blöðum
 • skilja einfaldar leiðbeiningar þegar talað er hægt og skýrt
 • skilja stutt persónuleg bréf þar sem sagt er frá daglegu lífi, atburðum, tilfinningum og óskum þegar beðið er um upplýsingar
 • skilja stutt skilaboð þar sem koma fram boð og bönn
 • geta spurt og svarað einföldum spurningum um liðna atburði
 • geta aflað sér einfaldra hagnýtra upplýsinga
 • skrifa einfaldan texta um málefni sem nemandinn þekkir
 • lýsa reynslu eða skoðunum sínum og tjá tilfinningar sínar

Hæfnisviðmið

 • fara eftir einföldum leiðbeiningum, skilaboðum og tilkynningum sem tengjast daglegum athöfnum
 • greina lykilatriði í stuttum rauntextum
 • geta tjáð boð og bönn og gefið ráð
 • geta sagt einfalda sögu og lýst liðnum atburðum og reynslu í stuttu máli
 • takast á við tilteknar aðstæður í samskiptum og beita viðeigandi mál- og samskiptavenjum
 • miðla á einfaldan hátt eigin skoðunum, þekkingu og tilfinningum sem og persónulegri reynslu
 • þróa með sér aga, metnað, sjálfstæð vinnubrögð, jákvæðni og trú á eigin getu í spænskunámi
 • nýta þekkingu og leikni til að leysa úr viðfangsefnum einn eða í samstarfi við aðra
Nánari upplýsingar á námskrá.is