Alþjóðamál

Einingafjöldi: 4
Þrep: 3
Í þessum áfanga er sjónum beint að menningu og málefnum líðandi stundar um allan heim. Skoðaðir verða ólíkir menningarheimar, helstu einkenni þeirra og staða með það að markmiði að öðlast skilning á fjölbreytni heimsins og hversu mikil dýrmæti eru fólgin í ólíkum litbrigðum menningar og mannlífs. Ólga og átök í heiminum verða skoðuð og rýnt í ástæður þess að til árekstra kemur milli ólíkra menningarheima. Fjallað verður um alþjóðakerfið og alþjóðasamskipti og þátttöku Íslands í þeim. Áfanganum er ætlað að gera nemendur meðvitaðri um heiminn í heild sinni, opnari og víðsýnni. Áhersla er lögð á virkni nemenda, gagnrýna hugsun og hæfni til að draga ályktanir. Námsmat felst í verkefnavinnu, umræðutímum og kynningum.

Þekkingarviðmið

 • ástæðum þess að menningarheimar rekast á og átök skapast
 • hvers vegna ákveðin öfl eru ráðandi í alþjóðasamskiptum og af hverju ólíkar stefnur þrífast
 • ólíkum sjónarhornum á tiltekin mál í alþjóðasamskiptum
 • alþjóðasáttmálum og forsendum þeirra
 • helstu alþjóðastofnunum
 • stöðu Íslands í alþjóðasamfélaginu

Leikniviðmið

 • setja viðfangsefni fram á skýran, aðgengilegan og fjölbreyttan hátt
 • vinna á skilvirkan hátt, sýna frumkvæði og samvinnu
 • verja/útskýra rökstudda afstöðu sína
 • taka taka þátt í umræðu, beita virkri hlustun og greina samfélagsleg málefni á gagnrýninn háttþátt í umræðu, beita virkri hlustun og greina samfélagsleg málefni á gagnrýninn hátt
 • beita upplýsingatækni við þekkingarleit

Hæfnisviðmið

 • greina aðalatriði í fréttaflutningi alls staðar að úr heiminum á gagnrýninn hátt
 • átta sig á þegar um upplýsingaóreiðu er að ræða eða röngum upplýsingum dreift, viljandi eða óviljandi
 • tileinka sér viðsýni og umburðarlyndi gagnvart fólki frá ólíkum menningarheimum
 • ræða við aðra af nokkru öryggi og fordómaleysi um efni sem tengjast ólíkum menningarheimum og átökum þeirra á milli
 • taka þátt í málefnalegum umræðum
 • sýna gagnrýna hugsun og skipulögð vinnubrögð við lausn viðfangsefna
 • nálgast viðfangsefni á mismunandi og viðeigandi hátt
Nánari upplýsingar á námskrá.is